Üroloji & Androloji
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı

Erkek Üreme Sistemi Anatomisi

1. Erkek üreme sistemi hangi komponentlerden oluşur?

Erkek üreme sisteminin 3 ana elementi vardır: Testisler, Sperm taşıyan kanallar ve salgı yapan bezler.

 

2. Sperm taşıyan kanallar nelerdir?

Testis içerisinde seminifer tubul dediğimiz kanalcıklar içerisinde sperm yapımı başlar. Sperm vücuttan dışarı çıkıncaya kadar çeşitli kanallar içerisinden geçerek dış ortama ulaşırlar. Rete testis yoluyla testisi terk eden sperm epididime ulaşır, oradan vas deferens yoluyla prostat içerisinde bulunan ejakülatuar kanallara ulaşır. Ejakülatuar kanallar da idrar yolu olan üretraya açılır, üretra yoluyla meni içerisindeki sperm dışarı atılır.

3. Erkekte meni dışarı boşalıyor, bu sperm çıkışı var anlamına gelir mi?

Hayır. Erkekte meninin dışarı boşalması her zaman içerisinde sperm olduğu anlamına gelmez. Testiste üretim bozukluğu olan erkeklerde menide çok az miktarda veya hiç sperm hücresi olmayabilir. Tıpta hiç sperm olamaması hali azoospermia ve çok az miktarda sperm bulunması ise kriptozoospermia olarak adlandırılır.

4. Erkek üreme sistemindeki salgı bezleri nelerdir?

Testisin kendisi de bir salgı bezidir, onun dışında veziküloseminalis, prostat ve bulbouretral (Cowper’s) bezler salgı yapar. Semenin tümü bu bezlerden gelen salgıların bileşiminden oluşur.