Üroloji & Androloji
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı

Sperm DNA Fragmantasyonu

Genel olarak bilinen, mikroejeksiyon uygulamalarında ejakülatta yani menide bulunan spermlerin dölleme potansiyelinin testisten elde edilen spermlerden daha yüksek ve gebelik oluşturma oranlarının daha yüksek olduğudur. Ancak son 10 yıl giderek artan sayıda testisten elde edilen spermlerle yapılan mikroenjeksiyon uygulamalarından elde edilen sonuçlar, ejakülat spermleri ve testis spermlerinin erkek faktöre bağlı infertilite olan çiftlerde benzer gebelik oranlarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Erkek faktöre bağlı infertilite nedenlerinde son yıllarda sperm DNA hasarının fertil erkeklerdeki oranlardan yüksek olduğu ve ileri derecede sperm DNA hasarı olan erkeklerin mikroenjeksiyon uygulamaları sonucunda gebelik oranlarının anlamlı olarak azaldığı yazarlar tarafından bildirilmektedir.
 
Fertility ve Sterility dergisinin 2015 Aralık ayı sayısında da sperm DNA hasarı üzerinde yapılmış iki çalışma ejakülat spermleri yerine testisten elde edilen spermlerin mikroenjeksiyon yöntemi ile oositlere aktarılmasının gebelik ve canlı doğum oranlarını anlamlı olarak arttırdığını göstermiştir. New York Cornell ve Atlanta Emory Üniversitesi’nin ortak çalışmasında daha önce mikroenjeksiyon yönteminde ejakülat spermleri kullanılan ve gebelik sağlanamayan çiftlerde sperm DNA hasarı bakılmış ve DNA hasarı yüksek bulunanlarda (Hasar oranı %7 ve üzeri olanlara) biopsi ile testis dokusu alınarak oradan elde edilen spermlerle mikroenjeksiyon denemesi yapılmış. Sonuç olarak ejakülat spermleri ile daha önce gebelik sağlanamayan 24 çiftin 12’sinde (%50) klinik gebelik ve canlı doğum gerçekleşmiş.
 
Derginin aynı sayısındaki sperm DNA hasarı üzerindeki diğer çalışma ise Brezilya ve İspanya’daki özel iki IVF merkezinde yapılmış. DNA hasarı yüksek çıkmış olan erkekleri iki gruba ayırıp bir kısmına testis dokusundan sperm alınarak diğer kısmına ise ejakülat spermleri mikroejeksiyonda uygulanmış. Her iki grupta klinik gebelik oranları arasında fark görülmezken, ejakülat spermleri ile yapılan uygulamalardaki gebeliklerin anlamlı oranda erken düşükle sonlandığı ve testis spermleri uygulanan çiftlerde canlı doğum oranının anlamlı olarak yüksek bulunduğu tespit edilmiştir.
 
Bu iki çalışmadan çıkarılacak sonuç ise daha önce tüp bebek uygulamalarında başarısızlık yaşamış ve erkek faktörüne bağlı infertilite düşünülen çiftlerde, DNA hasarı incelenmesi önerilebileceğidir.  Sperm DNA hasarı yüksek bulunan erkeklerde testisten elde edilecek spermlerle mikroenjeksiyon uygulamasının canlı doğum ihtimalini yükseltebileceğidir. Fertilite problemi yaşayan ve sperm parametrelerinde bozukluk olan erkeklerde veya nedeni bilinmeyen infertilite  olarak adlandırdığımız ve sperm parametreleri normal olan erkeklerde sperm analizi dışında, sperm DNA hasarı bakmak tanı ve tedavi açısından yol gösterici olacaktır.

 Kök hücreden sperm !
Kök hücreden sperm !
İnsan kök hücrelerinin (hPGC, human primordial germ cell) sperm ve yumurtayı oluşturan kök hücrelere dönüşümünün açıklanmasında önemli bir adım atıldı. Cambrige Üniversitesi kök hücre araştırma merkezi bölümü başkanı Prof. Dr. Azim Surani ve laboratuar ekibi bu konudaki yeni bulgularını Cell adlı bilimsel derginin Aralık 2014 sayısında yayınladılar. Kök hücrelerin embriyonun ilk oluşum aşamasında tüm organizmayı oluşturabilecek potansiyelleri mevcut iken, 4. günden sonra organları oluşturan hücrelere yani daha kısıtlı potansiyele sahip hücrelere dönüşüyorlar. Yapılan çalışmada erken dönemde bu kök hücrelerin yumurta ve spermi oluşturacak olan kök hücrelere veya diğer organları oluşturacak kök hücrelere dönüşümünün SOX17 adı verilen bir gen tarafından kontrol edildiği bulundu. Böylece erişkin bir erkekten elde edilen kök hücrelerin veya embriyonik kök hücrelerin olgun sperm hücresine dönüştürülmesi yolunda önemli aşamaların biri daha ortaya çıkarılmış oldu. (www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674%2814%2901583-9?innerTabgraphical_S0092867414015839).
Devamını Oku...
İnsan Kök Hücrelerinden Spermin Öncül Hücreleri Elde Edildi
İnsan Kök Hücrelerinden Spermin Öncül Hücreleri Elde Edildi
Azoospermi yani menide hiç sperm olmama durumu toplumda %1, infertile erkeklerin yaklaşık %10 unda görülen bir durumdur. Üretim bozukluğu olan azoospermik erkeklerin yaklaşık olarak yarısında Mikro TESE dediğimiz operasyon tekniği ile sperm bulunabilirken, sperm bulamadığımız diğer yarısında ise hala günümüzde bir tedavi şansı bulunmamaktadır. California Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yaptığım yıllarda tanıştığım bilim kadını Reijo Pera’nın yetişkin insan kök hücreleri ile yaptığı bir çalışması sperm üretimi olmayan erkekler için umut vaat ediyor. Pera ve arkadaşlarının Cell Reports dergisinin Mayıs 2014 sayısında yayınladığı bu çalışmada insan yetişkin kök hücrelerinin fare testisine yerleştirilmesiyle insan öncül sperm hücrelerine dönüştüğü gösterildi. Ancak daha ilk aşamalarında olan bu çalışma, sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin cilt hücrelerinden elde edilen kök hücrelerin sperm üretim aşamalarındaki hücrelere kadar ilerleyebildiğini göstermek açısından önem taşımaktadır.
Devamını Oku...
Azospermi Hastaları Nasıl Çocuk Sahibi Olabilir?
Azospermi Hastaları Nasıl Çocuk Sahibi Olabilir?
İlaçla tedavi edemediğimiz azospermi hastalarının çocuk sahibi olmaları için günümüzdeki tek çözüm; Mikro TESE operasyonudur. Çünkü bu yolla testis dokularından elde edebileceğimiz spermleri, mikroenjeksiyon yoluyla eşlerinin yumurtalarına aktararak başarılı bir şekilde embriyo gelişimini ve gebeliği sağlayabiliyoruz. Genel olarak ortalamaya baktığımızda sperm bulma başarısı % 50 civarındadır. Ancak örneğin inmemiş testisi olan erkeklerde, buluğ çağından önce testis indirme operasyonu geçirmiş olanlarda ve testis boyutları iyi düzeylerde ise % 65-70 oranlarında sperm bulma şansımız var.  Geçmişte hiç şans tanınmayan, kromozom yapı bozukluğu olan erkeklerde bile bu yeni teknikle sperm elde etme oranımız ortalamalara yükseldi. Hatta 47,XXY klinefelter sendromu diye adlandırdığımız, genetik yapı bozukluğu olan erkeklerde bile testis dokusundan sperm bularak sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliyoruz.
Devamını Oku...
Sorunlarınızı hemen çözün
Randevu Alın