Üroloji & Androloji
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı

Prostat Kanseri Teşhisinde 55 Yaş Öncesine PSA Testi Artık Önerilmiyor

Prostat kanserinin araştırılması için 55 yaşından küçük ve 69 yaşından büyük olan erkeklere PSA testi taraması önerilmiyor

Prostat kanseri erkek popülasyonunda ABD’de en sık teşhis edilen kanserdir. 2012 yılında açıklanan istatistiklerde 241.000 erkeğe prostat kanseri teşhisi konduğu ve yine 2012 yılında 28.000’in üzerinde erkeğin prostat kanseri nedeniyle öldüğü bildirilmiştir. Prostat kanserini erken dönemde yakalamak amacıyla taramada uzun yıllardır PSA adı verilen test kullanılmaktadır. Prostat dışına çıkmamış olan prostat kanserinin tedavisinde, radikal yöntem ile prostatın ve veziküloseminalis denilen bezlerin operasyon ile çıkarılması ile tamamen kanserden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Ancak 2011 Ekim ayında Amerikan Koruyucu Hekimlik Araştırma Birimi tarafından (USPSTF) PSA testinin Prostat kanserine bağlı ölümleri azaltma üzerine etkisinin olmadığı, erken dönemde yakalanan kanser vakalarının çoğunun prostat kanseri nedeniyle ölümüne yol açmayacak düzeyde kanser olduğunu bildirildi. Tüm Dünyadaki Üroloji camialarında şaşkınlıkla karşılanan bu açıklama sonrasında Amerikan Üroloji Derneği, PSA taramasının önemi ve prostat kanserinden korunmada önemli bir test olduğuna dair açıklamalarda bulunarak USPSTF’in bu bildirisine karşı çıktı.

Bu yıl San Diego şehrinde 4-8 Mayıs tarihlerinde Amerikan Üroloji Derneği’nin 2013 yılı toplantısında yine PSA taraması ile ilgili açıklamalar büyük ilgi ile takip edildi. Toplantıda açıklanan ve derneğin yeni yayınladığı Prostat Kanseri taraması kılavuzuna göre ’55 yaşından önce ve 69 yaşından sonra erkeklerde PSA taraması yapılması önerilmemektedir’ ibaresi gündeme damgasını vurdu . Daha önceki yıllarda yapılan birçok çalışma, tarama yaşını 40’lı yaşlara kadar çekmekten ve erken tanının öneminden bahsederken günümüzde risk taşıyan erkekler (ailesinde erken yaşta prostat kanseri olan, Afrika kökenli Amerikalılar, aşırı yağlı beslenme gibi) dışında 55 yaşından önce bakılması tavsiye edilmemektedir. Yine toplantıda PSA dan daha etkin prostat kanseri tanısında yardımcı olacak testler üzerinde çalışmaların hız kazandığı, PCA3 ve PHI adlı testlerin kanseri tanımada etkin rol oynayabilecekleri belirtildi.
Varikosel Nedir, nasıl tedavi edilir ?
Varikosel Nedir, nasıl tedavi edilir ?
Vaikosel, testisin venöz yapısında oluşan ve doğuştan olan bir damarsal anomalidir. Yaşla birlikte ilerleyerek sperm yapım bozukluğuna neden olabilir. Çok ilerlemiş olgularda testis boyutlarında azalma ve testosteron yapımında bozukluklara neden olabilir. Bazı erkeklerde sperm yapım bozukluğu dışında testiste veya kasık bölgesinde ağrı olabilir. Genellikle sol testiste görülmekle birlikte her iki testistede olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1992 yılındaki verilerine göre 9043 erkekte semen analizi incelemelerinde, sperm parametreleri bozuk olan erkeklerin %25’inde ve normal sperm parametrelerine sahip erkeklerin %12’sinde varikosel tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada infertilite şikayeti ile başvuran erkeklerin %35-40’ında varikosel tespit edilmiştir. Teşhiste en önemli tanı yöntemi fizik muayenedir. Testise giden kord adı verilen damar ve sinir yapısının elle muayenesinde teşhis konulur. Muayenede öksürtme veya ıkındırma ile karın içi basıncı arttırılarak genişlemiş damar yapısının tanınması amaçlanır. Sadece ıkınma yoluyla hissedilen varikosel Grade 1, ayakta muayenede ıkınmadan hissedilen Grade 2 ve dışarıdan görülür düzeyde damar yapısının olduğu varikosel Grade 3 olarak adlandırılır. Doppler ultrasound ile varikosel araştırması muayenede tam olarak algılanamayan olgularda ayırıcı tanı olarak istenebilir. Amerikan Uroloji Derneğinin 2002 yılındaki toplantısında yalnız ultrasound ile tespit edilen varikoselin klinik açıdan bir anlamı olmadığı ve operasyona gerek olmadığı bildirilmiştir. Tedavide kasık bölgesinden yapılan mikroskobik cerrahi yöntem ile damarların bağlanmasıdır. Ameliyatta mikroskop kullanılması operasyonda damarların daha net olarak tanınmasını ve testisi besleyen arterin dikkatli bir şekilde korunmasını sağlar. Bu yöntemle  yapılan cerrahi müdahelelerde başarı şansı yüksek komplikasyon oranı düşüktür.
Devamını Oku...
Sperm İçin Toksik, Öldürücü Maddeler
Sperm İçin Toksik, Öldürücü Maddeler
Ph’ı düşük olan sıvılar ve kayganlaştırıcılar sperm için toksiktir yani öldürücüdür. Hodgin Lenfoma, testis tümörleri ve akut lenfositik lösemi (ALL) gibi genç yaşlarda görülen kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar da şiddetli sperm yapım bozukluğuna yol açarlar. Sperm yapımından sorumlu olan hücreler radyasyona aşırı duyarlıdır. Yine kanser tedavisi için kullanılan radyoterapi de sperm yapımını geçici olarak durdurabilir veya tamamen yok edebilir. Vücuttaki tüm organlara olduğu gibi sigara ve alkolün düzenli ve aşırı miktarlarda alınması sperm yapımını bozar. Aşırı alkol alımı karaciğer ve hormonal dengeyi bozarak dolaylı olarak da sperm yapımı üzerinde negatif etki yapar. Sigara içerisindeki toksik maddeler yoluyla sperm hareketliliğinin üzerinde negatif etki yapar. IVF/ICSI tedavisine alınmadan önce (en az üç ay) çiftlerin sigara ve alkol kullanımını tamamen bırakmaları tavsiye edilmektedir.  Marihuana ve kokain gibi keyif verici maddeler de sperm yapımını bozar. Vücut geliştirmede veya sporcuların kullandığı androjen hormonu, sürekli radyasyona maruz kalmak (röntgen teknisyenleri), tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlar veya sürekli sıcak ortamda çalışan kişilerde sperm kalitesi bozulabilir. Düzenli saunaya veya sıcak banyo (hot tubs, hamam) yapma alışkanlığı olanlarda da sperm kalitesinde (sayı ve harekette) bozulma görülebilir.
Devamını Oku...
Sperm Yapısı (morfoloji) Sıfır Olan Erkeğin Çocuğu Olur Mu?
Sperm Yapısı (morfoloji) Sıfır Olan Erkeğin Çocuğu Olur Mu?
Sperm yapısındaki (morfoloji) bazı bozukluklar dölleme kabiliyetleri ve doğal yoldan gebelik oluşturmak açısından önemli bilgiler verir. Sperm morfolojisi sıfır olup normal yolla gebe kalamamış  olan çiftlerde artık mikroenjeksiyon yoluyla gebelik ve canlı doğum sağlanmaktadır. Günümüzde mikroenjeksiyon ile gebelik sağlanablen erkeğe bağlı sorunlardan biri de spermin yapısal bozukluk taşımasıdır. Dolayısıyla morfolojinin bozuk olması ICSI açısından çok da önem taşımaz. Ancak bazı önemli yapı bozukluklarının oransal olarak ileri derecelerde olması, bu erkeklerin mikroenjeksiyon yöntemi ile bile çocuk sahibi olma şanslarının düşük olabileceğini gösterir. Örnek vermek gerekirse spermin baş yapısında küre şeklinde veya anormal büyük olarak gözlenmesi kısa kuyruk yapı bozukluğu gibi durumlarda spermlerin gebelik geliştirme oranları oldukça düşüktür.
Devamını Oku...
Sorunlarınızı hemen çözün
Randevu Alın