Üroloji & Androloji
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı

Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkekte testiste sperm bulma şansı nedir?

Klinikte çocuk sahibi olma problemi yaşayan çiftlerin yaklaşık %10 kadarında dışarı hiç sperm çıkmaması durumu yani azospermi ile karşılaşmaktayız. Bu erkeklerin büyük bir kısmında ise üretim bozukluğuna bağlı azospermi görülmektedir. Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde günümüzde çocuk sahibi olmalarının yegane yolu testis dokusunda sperm bularak mikroenjeksiyon (ICSI) yoluyla eşlerinin yumurtalarına spermlerin aktarılmasıdır. Testiste sperm bulunduğu takdirde tüp bebek işlemlerine devam edilebilmekte sperm bulunmadığı durumlarda ise işlem iptal edilmektedir. Bu nedenle üretim bozukluğu olan azoospermik erkeklerde sperm bulunma ihtimalinin tespitini sağlayacak yöntemler büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllarda, sperm bulma şansını hesaplamak için klinik verilerle çeşitli formüller bir çok makalede yayınlandı. Human Reproduction dergisinin Eylül sayısında bu konuda yazılmış bir makale dikkatimi çekti ve sizlerle bu makele hakkında görüşlerimi paylaşmak istedim.

Hollanda’da Cissen ve arkadaşları 1371 üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkekte ilk TESE uygulamasında 599'unda sperm bulduklarını yani sperm bulma başarısını %43.7 olarak belirtmişler. Hastaların klinik verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ileri erkek yaşı, normal seviyede testosteron hormonu, FSH ve LH hormon seviyelerinin normale yakın olması sperm bulma açısından olumlu belirteçler olarak bildirilmiş. Bunun yanı sıra idiopatik yani açıklanamayan üretim bozukluğuna bağlı azospermi ve Y kromozomunda AZFc delesyonu tespitinin sperm bulma açısından negatif bir belirteç olduğunu ortaya çıkmış.

Bu konudaki diğer makalelerle karşılaştırıldığında bu çalışmada bazı kısıtlamalar olduğunu belirtebiliriz. Testisten sperm elde etme tekniğinde mikro TESE yönteminin kullanılmaması, Klinefelter sendromlu erkeklerin çalışmaya dahil edilmemesini en başta sıralayabiliriz. Kliniğimizde bu sorunla karşı karşıya kalan çiftlerle testiste sperm bulma ihtimali üzerine yaptığımız konuşmalardan elde ettiğim tecrübelerimde, çiftlerin ancak kesinlikle sperm bulma şansı olmadığı durumların dışında (testislerin olmaması, karın içerisinde kalması, AZFa ve/veya AZFb komplet delesyonlarında, 46,XX ) testiste sperm bulma ihtimalinin çok düşük olmasında bile TESE işlemini denemek istediklerini görüyorum. Bilimsel anlamda önemi olsa da, klinik olarak %65-70 doğrulukla sperm bulunabileceği hesaplamalarının çiftlerle konsültasyonda çok yardımı olmayacağı kanaatindeyim. Ancak görüşme sırasında eşlerin mikro TESE öncesinde tüp bebek için hazırlanıp hazırlanmama açısından sperm bulma ihtimali yol gösterici ve fikir verici olabilir. Bu nedenle zorlu bir süreç öncesinde çiftlere tavsiyem bu konuda görüş alacakları doktorun mutlaka erkek infertilitesi konusunda uzman olan bir Ürolog olmasına dikkat etmeleridir.


 Kök hücreden sperm !
Kök hücreden sperm !
İnsan kök hücrelerinin (hPGC, human primordial germ cell) sperm ve yumurtayı oluşturan kök hücrelere dönüşümünün açıklanmasında önemli bir adım atıldı. Cambrige Üniversitesi kök hücre araştırma merkezi bölümü başkanı Prof. Dr. Azim Surani ve laboratuar ekibi bu konudaki yeni bulgularını Cell adlı bilimsel derginin Aralık 2014 sayısında yayınladılar. Kök hücrelerin embriyonun ilk oluşum aşamasında tüm organizmayı oluşturabilecek potansiyelleri mevcut iken, 4. günden sonra organları oluşturan hücrelere yani daha kısıtlı potansiyele sahip hücrelere dönüşüyorlar. Yapılan çalışmada erken dönemde bu kök hücrelerin yumurta ve spermi oluşturacak olan kök hücrelere veya diğer organları oluşturacak kök hücrelere dönüşümünün SOX17 adı verilen bir gen tarafından kontrol edildiği bulundu. Böylece erişkin bir erkekten elde edilen kök hücrelerin veya embriyonik kök hücrelerin olgun sperm hücresine dönüştürülmesi yolunda önemli aşamaların biri daha ortaya çıkarılmış oldu. (www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674%2814%2901583-9?innerTabgraphical_S0092867414015839).
Devamını Oku...
İnsan Kök Hücrelerinden Spermin Öncül Hücreleri Elde Edildi
İnsan Kök Hücrelerinden Spermin Öncül Hücreleri Elde Edildi
Azoospermi yani menide hiç sperm olmama durumu toplumda %1, infertile erkeklerin yaklaşık %10 unda görülen bir durumdur. Üretim bozukluğu olan azoospermik erkeklerin yaklaşık olarak yarısında Mikro TESE dediğimiz operasyon tekniği ile sperm bulunabilirken, sperm bulamadığımız diğer yarısında ise hala günümüzde bir tedavi şansı bulunmamaktadır. California Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yaptığım yıllarda tanıştığım bilim kadını Reijo Pera’nın yetişkin insan kök hücreleri ile yaptığı bir çalışması sperm üretimi olmayan erkekler için umut vaat ediyor. Pera ve arkadaşlarının Cell Reports dergisinin Mayıs 2014 sayısında yayınladığı bu çalışmada insan yetişkin kök hücrelerinin fare testisine yerleştirilmesiyle insan öncül sperm hücrelerine dönüştüğü gösterildi. Ancak daha ilk aşamalarında olan bu çalışma, sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin cilt hücrelerinden elde edilen kök hücrelerin sperm üretim aşamalarındaki hücrelere kadar ilerleyebildiğini göstermek açısından önem taşımaktadır.
Devamını Oku...
Azospermi Hastaları Nasıl Çocuk Sahibi Olabilir?
Azospermi Hastaları Nasıl Çocuk Sahibi Olabilir?
İlaçla tedavi edemediğimiz azospermi hastalarının çocuk sahibi olmaları için günümüzdeki tek çözüm; Mikro TESE operasyonudur. Çünkü bu yolla testis dokularından elde edebileceğimiz spermleri, mikroenjeksiyon yoluyla eşlerinin yumurtalarına aktararak başarılı bir şekilde embriyo gelişimini ve gebeliği sağlayabiliyoruz. Genel olarak ortalamaya baktığımızda sperm bulma başarısı % 50 civarındadır. Ancak örneğin inmemiş testisi olan erkeklerde, buluğ çağından önce testis indirme operasyonu geçirmiş olanlarda ve testis boyutları iyi düzeylerde ise % 65-70 oranlarında sperm bulma şansımız var.  Geçmişte hiç şans tanınmayan, kromozom yapı bozukluğu olan erkeklerde bile bu yeni teknikle sperm elde etme oranımız ortalamalara yükseldi. Hatta 47,XXY klinefelter sendromu diye adlandırdığımız, genetik yapı bozukluğu olan erkeklerde bile testis dokusundan sperm bularak sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliyoruz.
Devamını Oku...
Sorunlarınızı hemen çözün
Randevu Alın