Üroloji & Androloji
Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı
ICSI’de spermatozoa yerine yuvarlak “spermatid” hücreleri kullanımı ile (ROSI) Tüp Bebek Başarısı
ICSI’de spermatozoa yerine yuvarlak “spermatid” hücreleri kullanımı ile (ROSI) Tüp Bebek Başarısı
  Uzun yıllardır mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi ile testisten elde edilen spermatozoa’nın kullanımı ile sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin genetik olarak baba olmaları sağlanabiliyor. Bu tedavinin uygulanmaya başladığı 1998 yıllarında Tesarik ve arkadaşları olgunlaşmamış spermatozoa olarak ifade edebileceğimiz yuvarlak “spermatid” hücreleri kullanarak ICSI sonrası gebelik elde edildiğini bildiren makaleyi Fertility and Sterility adlı dergide yayınladılar. Bu makalenin çıkmasından hemen sonra Tesarik Türkiye’ye de gelerek ROSI tekniğini embriyologlara öğretmesiyle ülkemizde de başlatmıştı. 2000’li yılların başında başlayarak uzun yıllar TESE işlemi ile spermatozoa bulunmayan erkeklerin eşilerinin yumurtalarına ROSI uygulanmasına rağmen gebelik elde edilmesinde başarı sağlanamadığı için ROSI uygulamasına son verilmişti.  Ancak Japonya’da Saint Mother Obstetrics and Gynecology Clinic’te Dr. Atsushi Tanaka 2015 yılında yayınladığı makalesinde ROSI tekniğini uygulaması sonrası 14 sağlıklı gebelik elde ettiğini bildirmesi ile yine ROSI tekniği üretim bozukluğu olan ve testis dokusunda sperm bulunamayan erkekler için umut olabileceği tartışılmaya başlandı. 2015 yılından bugüne kadar başka hiçbir merkezden ROSI uygulaması sonucu gebelik başarısı ile ilgili bir makale bildirilmez iken 2018 Ağustos ayı Fertility and Sterility dergisinde yine Dr. Tanaka’nın merkezinden 2011 Eylul ve 2014 Aralık ayında yapılan toplam 2657 oosite (yumurtaya) ROSI uygulanması ile ilgili yazı çıktı. Bu yazıda ROSI uygulaması sonrasında 90 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Ayrıca doğan çocukların 2 yıl boyunca takiplerinde 3 çocukta doğumsal hastalıklar (damak-dudak yarığı, doğuştan kalp hastalığı ve omfalosel adı verilen karın ön duvarı hasarı) dışında önemli bir hastalık veya gelişimsel bozukluk saptanmadığı bildirildi. Gelişmemiş sperm hücreleri “spermatid” ICSI kullanımı ile hayvan deneylerinde canlı doğum elde edilmesine rağmen insanda ICSI ile “spermatid” kullanılması ile tekrarlayan gebelik ve canlı doğum sağlanması üretim bozukluğuna bağlı azoospermik erkekler için çok önemli bir seçenek olabilir. Spermatid hücrelerinin seçimi konusunda deneyim ve yumurta aktive edilmesinde elektrik aktivasyonu ile bu başarıyı sağladığını savunan Dr. Tanaka’nın başarısını umarım gelecekte Avrupa, Amerika'  ve Ülkemizdeki  IVF merkezleri de sağlanabilir. ROSI uygulamasını öneren merkezlerin bu yöntemin deneysel bir uygulama olduğunu ve sonuçları hakkında Dünya genelinde (Japonya’da Dr.Tanaka’nın  merkezi dışında başarı sağlandığını belirten başka merkez yok) henüz kabul görmüş bir uygulama olmadığını çiftlere bildirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. 
Devamını Oku...
Sperm Dondurma tekniği zaman içerisinde ne kadar ilerledi ?
Sperm Dondurma tekniği zaman içerisinde ne kadar ilerledi ?
Literatürde dondurulan spermler ile elde edilen gebelik ilk kez Bunge ve Sherman tarafından 1953 yılında Nature adlı tıp dergisinde yayınlanmıştı. O zamandan günümüze kadar geçen 60 yıldan fazla sürede dondurma protokolleri geliştirilmeye devam etti. Günümüzde özellikle kanser tedavisi öncesinde genç erkeklerde sperm örnekleri alınarak dondurulup ileride kanserden kurtulduktan çocuk sahibi olabilmeleri sağlanmaktadır. Tıkanıklığa bağlı veya üretim bozukluğuna bağlı menide hiç spermi olmayan erkeklerin de testisten elde edilen spermlerinin dondurularak saklanması yoluyla tüp bebek tedavileri ile çocuk sahibi olmaları mümkündür. Üretim bozukluğuna bağlı azoospermik erkeklerde testis dokusunda sperm varlığını teşhis amaçlı diagnostik mikro TESE operasyonu yaparak bulunan spermleri dondurma yoluyla saklayabiliyoruz. Bu yolla testis dokusu sperm üretmeyen başka bir değişle mikro TESE ile sperm bulunmayan erkeklerin eşlerinin gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi ile çiftlerin maddi ve psikolojik olarak yıpranmalarının önüne geçilebilmektedir.  Hatta sperm örneği stres veya hastane fobisi nedeniyle veremeyen erkeklerin veya tüp bebek tedavisi sırasında eşinin yanında bulunamayacak örnekleri önceden alınarak dondurularak saklanması da günümüzde sperm dondurma tekniğinin kullanıldığı durumlardır. Sperm dondurma ve saklanma yöntemi dışında günümüzde kadınların yumurtalarının veya tüp bebek uygulamalarıyla oluşan embriyoların dondurulması da artık başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 
Devamını Oku...
Az sayıda dondurulmuş testis spermleri ile ejakülat spermlerinin çözdürme sonrasında sperm bulma oranları nedir?
Az sayıda dondurulmuş testis spermleri ile ejakülat spermlerinin çözdürme sonrasında sperm bulma oranları nedir?
Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerin testis dokusundan sperm elde edilerek mikroenjeksiyon (ICSI) yoluyla eşlerinin yumurtalarına aktarılması 15 yıldan uzun bir süredir çocuk sahibi olmalarını sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu erkeklerde dokuda sperm bulma başarısı %30-50 oranları arasında olarak bildirilmektedir. Ancak hangi erkekte operasyon yoluyla sperm bulunabileceğini gösteren güvenilir bir klinik bir belirteç henüz bulunamamıştır. Operasyon öncesinde kadınların yumurtalarının ilaç tedavisi ile çoğaltılarak eş zamanlı olarak testisten sperm araştırma işleminin yapılması, sperm bulunmadığı durumlarda kadınlarda gereksiz ilaç kullanımına, çiftlerde ağır psikolojik etkilenmelere neden olduğunu görmekteyiz. Bu olumsuz duruma engel olmak için sperm üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde, öncelikle testis dokusunda sperm araştırma işleminin uygulanması ve sperm bulunursa dondurularak saklanması önerilmektedir. Testis elde edilen az sayıda spermlerin veya ejakülatında santrifüj sonrası sperm görülen erkeklerin spermlerin dondurulması üzerine Chicago Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma Mayıs 2017 Fertility Sterility dergisinde yayınlandı. Bu makalede 65 dondurulmuş testis spermlerinin çözüldüğünde 4’ünde (%6) ve 13 ejakülattan dondurulmuş örneklerde 1 (%7) örnekte  çözdürme sonrası spermlerin görülmediğini belirtmişlerdir. Örnekler sperm sayısına göre ayrıldığında sperm sayısı 100.000 ve aşağıda 35 örnekte 1 (%3); çok az sayıda sperm sayısı olan 43 örneğin 4’ünde (%8.5) sperm bulunmadığı saptanmış. Bu bilgiler doğrultusunda sperm dondurma işleminde sperm kaynağının ejakülat veya testis spermleri olmasının çözme sonrası sperm bulma açısından önemli olmadığı ancak sperm sayısının sperm bulma açısından önem taşıdığı belirtilmiştir. Klinik uygulamamızda, bu bilgileri ICSI tedavisine başlayacak olan çiftlerle paylaşarak eşlerin hazırlanması konusunda birlikte karar alarak tedavilerini başlatmaktayız. 
Devamını Oku...
Erkek İnfertilitesi Ve Yardımcı Üreme Teknikleri
Erkek İnfertilitesi Ve Yardımcı Üreme Teknikleri
Kısırlıkla ilgili olarak başvuru yapan bir çift öncelikle detaylı bir şekilde incelemeye alınır.  Oranlar ülke farklılıklarına göre değişim gösterse de, Dünya genelinde kısırlık vakalarının yarısı kadınlara bağlı nedenlerden, diğer yarısı erkeklere bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamış çiftlerin değerlendirilmesinin hem kadında hem de erkekte yapılması bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde  yardımcı üreme teknikleri yani tüp bebek diye adlandırdığımız tedavilerle geçmişte hiç çocuk sahibi olma şansı olmayan çiftlerde başarı söz konusudur. Bu yöntemler sayesinde sperm sayısı ve hareketliliği çok düşük olan, sperm yapısal bozukluğu olan ve hatta menide hiç spermi olmayan erkeklerin de baba olma imkanı doğmuştur. Azospermi dediğimiz yani menide hiç spermi olmayan erkeklerde, eğer üretim bozukluğu testiküler yetmezliğe bağlı ise mikro TESE dediğimiz özel bir ameliyat tekniği ile testis dokusunda sperm bulup bu spermleri eşlerinin yumurtaları ile laboratuvar ortamında birleştirip, gebeliği sağlayabiliyoruz. Tabi burada  en önemli nokta ise testiste spermin bulunup bulunamacağıdır. Bu nedenle erkeğin mutlaka bu konuda tecrübeli bir Ürolog tarafından değerlendirilmesi ve operasyonun gerçekleştirilmesi başarının yükselmesinde en önemli katkıyı sağlamaktadır. Sperm sayısının az olması nedeniyle gebelik gerçekleşemiyorsa sperm sayısını arttırmaya yönelik bir takım medikal çözüm yollarına da başvurulması önerilir. Düşük semen parametreleri olan bir erkeğin infertilite konusunda tecrübeli bir ürolog tarafından değerlendirilmesi de büyük önem taşıyan bir faktördür. Bazı durumlarda erkekte düzeltilebilir bir durum tespit edilebilir ve yardımcı üreme yöntemlerine gerek kalmadan çiftlerin doğal yoldan gebe kalmaları sağlanabilir. Esas itibari ile biz doktorların görevi öncelikle infertilite problemi olan çiftlerin doğal yollardan veya doğala en yakın yöntemlerle gebe kalmalarını sağlamaktır. Hormon eksikliğine bağlı (hipogonadotropik hipogonadizm) azospermik pek çok hastamda uygun ilaç tedavilerini kullanarak 1 yıla yakın bir sürede menide sperm çıkışını sağlayarak, testisten sperm elde etme yöntemlerine gerek kalmadan ya doğal yoldan eşlerinin gebe kalmasını ya da yardımcı üreme teknikleri ile gebeliğin sağlanmasına yardımcı olduk. Geçmişte kesinlikle çocuğu doğal yolla olmayacağı düşünülen bu gruptaki azospermik erkeği doğal yolla gebe kalma başarısını uzun süren takip ve hastaların tedaviye devamlılığını teşvik ederek sağladık.     Bir diğer erkek infertilitesinde önemli ancak hala tartışmalı olan konu ise erkekte varikosel durumunun varlığıdır. Semen parametreleri normal sınırların biraz altında veya açıklanamayan infertilite olgularında klinik varikosel varlığında mutlaka operasyon önerilmelidir. Bu sayede çiftlerin büyük bir kısmında doğal yoldan gebeliğin sağlanması mümkündür. Sperm sayısı düşük olan örneğin 1milyon/ml ve üzeri olan erkeklerde varikosel operasyonu sonrası sperm parametrelerindeki artış doğala en yakın olan aşılama (IUI) tekniği ile de başarı şansının yakalanmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının altında yine sperm parametrelerinde bozulmaların nedeni olarak varikosel varlığı etken olabilir. Bu nedenle mutlaka sperm parametreleri bozuk olan her erkeğin tüp bebek uygulamaları öncesi bu konunun uzmanı Ürolog tarafından değerlendirilmesi başarı şansını artıracaktır.
Devamını Oku...
Azoospermik Erkeklerde Dondurulmuş Sperm Kullanımı
Azoospermik Erkeklerde Dondurulmuş Sperm Kullanımı
Dondurulmuş spermlerin tüp bebek tedavisinde kullanımı ile ilgili olarak bu tedavilere başvuran çiftlere danışmanlık verilirken çözülme sonrası sperm kalitesi ile ilgili sorun yaşanabileceği ve gebelik şansının düşük olacağı yönünde bilgiler verilmektedir. Çocuk sahibi olma problemi yaşayan çiftlerin yaklaşık %10’unda azoospermi durumu ile karşılaşmaktayız. Sperm üretim bozukluğuna bağlı azoospermik erkeklerde testisten sperm elde etme teknikleri ile ortalama %50 oranında sperm elde etme başarısı bilinmektedir. Bu nedenle kadınların tüp bebek tedavisine başlatıldığı üretim bozukluğu olan erkeklerin yarısında kadınların gereksiz tedavi görmektedir. Bunun çiftler üzerinde maddi ve psikolojik yıkıcı etkilerini günlük pratiğimizde görmekteyiz. Amerikan Üreme Sağlığı Derneği’nin dergisi olan Fertility and Sterility’de Şubat 2014 sayısında sperm üretim bozukluğuna bağlı erkeklerde testisten elde edilen spermlerin taze olarak aynı gün kullanımı ile dondurulup çözüldükten sonra kullanımı arasında döllenme ve gebelik oranları arasında anlamlı bir fark olmadığını gösteren bir makale yayınlandı. Chicago Illinois Üniversitesi’nden Ohlander ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 2012 yılına kadar olan tıp literatüründe tüp bebek uygulamalarında dondurulmuş ve taze spermlerle ilgili yapılan tüm çalışmalar tarandıktan sonra 11 çalışma kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş. Bu 11 çalışmadaki sonuçların meta-analizi yapıldığında taze spermlerle yumurtaların döllenme oranı %52.9, dondurulmuş spermler kullanıldığında bu oran %54 bulunmuş. Gebelik oranlarına bakıldığında ise taze spermlerle yapılan işlemlerde %28.7 gebelik elde edilirken, çözdürülmüş spermlerle gebelik oranı %28.1 olarak bulunmuş. Sonuç olarak makalede tüp bebek uygulamaları için başvuran çiftlerde erkekte sperm üretim bozukluğuna bağlı azoospermi varsa dondurulmuş sperm ile taze sperm kullanımının döllenme ve gebelik açısından anlamlı bir fark yaratmayacağı bilgisi verilmesi ve çiftlerin bu bilgiler ışığında tedavilerine başlatılmaları önerilmektedir.
Devamını Oku...
Semen Analizi İçin Örnek Nasıl Verilmelidir?
Semen Analizi İçin Örnek Nasıl Verilmelidir?
Semen analizi için mastürbasyon yoluyla geniş ağızlı ve steril bir kap içerisinde meninin toplanması gerekir. Mastürbasyon yoluyla örnek veremeyen kişilerin özel bir prezervatif ile eşi ile ilişkiye girerek meni örneği alınabilir. Örneklerin hastane içerisinde özel olarak ayrılmış odalarda verilmesi ve hemen laboratuvara ulaştırılması gerekir. Ancak hastane ortamında örnek veremeyen kişilerin örnekleri vücut sıcaklığında muhafaza ederek, yaklaşık 30 dakikada laboratuvara ulaştırması istenir. Mastürbasyon sırasında kayganlaştırıcı madde veya sabun vb., kullanılan prezervatiflerde sperm öldürücü madde olmaması gerekir. Ayrıca semen analizi için örnek vermeden önce 2-4 günlük cinsel perhiz veya boşalmamış olmak gereklidir.
Devamını Oku...
Sorunlarınızı hemen çözün
Randevu Alın